3-dimensjonal orientering
Den dagen du begynner å bruke høydekurvene på kartet, starter
en ny fase i ditt orienteringsliv!

Nå vil du begynne å oppdage koller, rygger og søkk. En rygg kan for eksempel bli en
utmerket ledelinje. Og en kolle kan gi sikker oppfanging, bare du er oppmerksom på den.

Høydekurve-lesing kan nok virke litt vrient for en nybegynner,
men det blir veldig spennende etterhvert som du begynner å mestre det:

 
 

Kurver tett sammen er bratt
Kurver med stor avstand er slakt/flatere
Kurver som møtes omslutter en kolle, høyde
Vannet renner alltid nedover. Øv deg på å lese fra kartet hvilken vei bekkene renner.
Søkk er en liten dal eller fordypning, dvs der høydekurvene gjør en sving innover
Fremspring betyr at høydekurvene gjør en sving utover

 

===>Klikk for å fortsette