Forenkling

Orienteringskartene er veldig detaljerte. Vi rekker ikke å lese alle detaljene på kartet, men må velge ut de viktigste. Dette kalles å forenkle.

På strekket mellom to poster kan du ofte forenkle veldig mye, og bare lese de store, viktige detaljene. Dette kalles også å grovorientere.

Fra siste sikre holdepunkt og inn mot posten må du være mer nøyaktig - da går du over til å lese nesten alle detaljer. Dette kalles å finorientere.

Grovorientering betyr altså å følge store, tydelige detaljer og glemme de små.

Finorientering betyr å følge med på både store og små detaljer som du passerer.

==>Klikk for å fortsette