Kompassgang

Kompassgang betyr å gå langs en kompasskurs:
- still inn kompasset mot et mål
- gå rett frem gjennom skogen i den retningen kompasset peker.

Det viktigste på kompasset er nålen. Den røde enden peker mot nord. Vet du hvor nord er, vet du det viktigste. Vi kan veldig ofte finne postene uten å stille inn kompasset.

Men av og til er det likevel nyttig å "sette en kurs", særlig hvis du ikke har noen ledelinjer å følge - for eksempel på det siste stykket inn mot posten.

Klikk her for å lese hvordan man stiller inn kompasset.

 

==>Klikk for å fortsette