Følg ledelinjer

Ledelinjer er detaljer på kartet som er lette å følge i terrenget.
Du bør øve mye på både å oppdage ledelinjer og å følge dem.
Dette er en av de viktigste orienterings-teknikkene.

 
 

Eksempel:
Stier, grøfter og myrkanter er ofte gode ledelinjer.

Erfarne o-løpere vil også benytte andre slags ledelinjer, for eksempel vegetasjonsgrenser og høyderygger

 

Nå skal vi se to eksempler på bruk av ledelinjer
==>Klikk for å fortsette